Co hadi pokládají vejce?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Vejce stojící hady, zpravidla se nacházejí v regionech s teplým klimatem, kde vysoké teploty poskytují plnou inkubaci. Založené hady jsou častěji obývány v chladnějším klimatu nebo na vysokých nadmořských výškách.

Více než 70 procent moderních druhů stránek položí vejce, ale ne každý čeká na vzhled jejich potomků. Například, Royal Cobra staví hnízdo a chrání jeho zdivo téměř do mládě. Na kole, korálový ASP hodí vejce ihned po zdivech, házet mladý několik týdnů před jejich vzhledem.