V minsku, malé kachňata zachráněny od smrti zaměstnanců ministerstva mimořádných situací

Tato událost se stala v Minsku. Rekreace prvku by mohla být příčinou smrti.

Pernava, skákání přes bariéru, byla v západní jako vodě nalil vodou.

V minsku, malé kachňata zachráněny od smrti zaměstnanců ministerstva mimořádných situací
V Bělorusku, zaměstnanci Ministerstva nouze šetří malé kachňata.

Uvědomují si, že hrozí, malé ptáky se snažili překonat prvky elementu-vzdělané prvky malého vodopádu, aby se vrátili k jezeru, ale jejich úsilí nebylo korunováno úspěchem.

V minsku, malé kachňata zachráněny od smrti zaměstnanců ministerstva mimořádných situací
Děti budou brzy poslány v nádrži.

Jejich velkým bohatstvím se pokusy o návrat k jezeru poznamenal někoho z blízkých lidí v blízkosti a hlášených v Ministerstvu mimořádných situacích, které okamžitě poslaly scénu obou zaměstnanců. Zahájili současný "záchranný obyčejný Utkin". Nakonec jsem se vlažil všechny peří, házeli vodopádem, vrátili je zpět do rozlohy nativního jezera.