Z hnízda v národním parku centrum seatton bank zmizel sapsans

Tři Sapsana zmizely bez stopy jejich hnízda v Severním Yorkshire, což způsobilo násilnou reakci z policie, která začala vyšetřovat v tomto případě.

Přílyky volně žijících živočichů, kteří sledovali mladé ptáky a jejich mámu, naposledy viděl Sapsanov večer 27. května.

Z hnízda v národním parku centrum seatton bank zmizel sapsans
Sapsana jsou drahé mláďata zmizely v národním parku.

Buďte tím, že jak to může, všechny ptáky, jejichž celková hodnota je tisíce liber, zmizely z hnízda na centru Batton-bankového parku před 4. červnem.

Severní Yorkshire policie zjistí, že přirozeně došlo k zmizení (například ptáci se stali trikem dravce), nebo to je trestní případ.