Jaké typy ptáků jsou dlouhé játra?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Albatros má jednu z nejdelší délky života mezi ptáky, což je až 60 let. Například případy dlouhověkosti byly zaznamenány mimo jiné typy ptáků obsažených v Captadě, například velká žlutá-Cool Cakada žila v zoo neuvěřitelné 80 let.

Jiné dlouhotrvající druh ptáků zahrnují arktickou vrstvu s průměrnou délkou života 34 let a velká fregata žijící až 30 let. Problém s určením maximální délky života ptáků je na vysoké úrovni rané smrti. Ptáci jsou poměrně křehké stvoření, stejně jako často se stávají kořistí jiných zvířat a lidí.