Zda krávy plavou?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Krávníci jsou dobří plavci. Často ve zprávách můžete pozorovat rámy, protože dobytek plave v povodňových vodách po závažných srážení a záplavách. Krávy mohou plavat vzdálenost od několika kilometrů, ale pokud zvíře unavuje, utopí se.

Zemědělci používají své dovednosti pro hospodářská zvířata k překročení řek a jezer při hledání nových pastvin. Tam je druh afrických krav, které tráví spoustu času ve vodě. Mají obrovské rohy pomáhají naklonit hlavu zpět tak, aby voda nespadla do nosu. V Mali, roční křižovatka skotu řeky Niger, umožňuje přístup k produktivnějším pastvinám.