První zářící plaz na světě se nachází v blízkosti solomonských ostrovů

Biologové našli první na náš planetový plaz, který má schopnost záře.

Toto zvíře bylo biss želva, jejichž populace je dnes na pokraji zániku. Dříve, vědci nemohli přijít na mysl, že tento typ plazu měl takové mimořádné fyzické schopnosti.

První zářící plaz na světě se nachází v blízkosti solomonských ostrovů
Světelná bissa - první plaz na světě s biofrormicemi.

Podle výzkumných pracovníků jsou biss želvy obdařeny biofluorescence, to znamená, že schopnost absorbovat světlo povrchu svého těla a odráží ji na jiné vlnové délce.

Teď před vědci mají úkol, musí přesně určit: pro který typ plazů vyžaduje biopeluorescenci.

Biolog z US David Gruber, který našel jedinečný nález, dokonce se podařilo střílet želva záře na videu.