Normální ekologická situace na yamal

Již několik let na Yamal trvale studie v rámci programu životního prostředí. Vědci přišli závěry, že neexistují žádné významné hrozby, které mohou vyvolat nejsilnější ekologickou katastrofu. Během zkoušek byly odebrány vzorky vody a pozemků, byl studován stav flóry a fauny. Obsah škodlivých látek, zejména pesticidů, ropy a fenolů nepřekračuje úroveň normálních ukazatelů. To naznačuje, že znečištění biosféry není významný. Neočekávají se žádné znatelné změny v atmosféře, hydrosféra a snížení populací rostlin a zvířat.