Vědci našli nový způsob, jak určit barvu zaniklých zvířat

Jak říkali výzkumníci, pomůže určit barvu kůže prehistorického zvířecího pigmentu, zvaného melanin.

Ne tak dávno, vědci svědčili nový způsob, jakým používali pozůstatky nejstarších zástupců netopýrů, kteří žili na Zemi přibližně 58 milionů let. Pigment melanin, který byl diskutován, dobře zachován na pozůstatcích studovaných.

Vědci našli nový způsob, jak určit barvu zaniklých zvířat
Vědci našli způsob, jak určit barvu zaniklých zvířat.

V laboratoři se vědci snažili znovu vytvořit všechny podmínky pro vzniku pozůstatků a dospěl k závěru, že existují podobnosti mezi uměle vytvořenými a nalezenými prvky těkavých myší. Tento experiment umožnil dospět k závěru, že prehistorické netopýry měly hnědou červenou kůži. Tak, nyní, pokud jsou pozůstatky zjištěny ve více či méně dobrém stavu, mohou vědci určit barvu jakéhokoliv zaniklého obyvatel země.