Rusko se nachází v asii?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Rusko je VI, a je rozděleno Ural horami do evropských a asijských částí. Evropské Rusko se nachází na západ od Uralských hor, zatímco asijské Rusko na východ. Ačkoliv většina z Ruské federace je v Asii, některé zdroje zahrnují pouze na jednu část světa - Evropa.

Rusko pokrývá asi 17 milionů. kV. km, a asi 75 procent země je v Asii. Ačkoli tři čtvrtiny Ruska se nacházejí v Asii, více než tři čtvrtiny (asi 110 milionů. Obyvatelstvo žije v evropských regionech. Sibiř je hlavní oblastí v asijské části Ruska, což trvá asi 77 procent z celkové plochy Ruské federace.