Kde lukus žije?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Pruhované skunks jsou rodilí z Severní Ameriky, včetně celého území Spojených států, centrálních regionů Kanady a severní části Mexika. Některé typy spluben, jako je Skunk Skunk a skvrnitý skunk, žijí na jih ve střední a Jižní Americe.

Skunsi staví své azylu v 3 km od zdroje vody a zpravidla nejsou odstraněny ze svých protokolů o 0,8-4 km. Mohou žít na otevřených prériích, loukách, v lesích a dokonce i v blízkosti lidských osad kolem jejich dosahu.

Tato zvířata kopí svůj doupě, nezávisle nebo zabírají opuštěné díry Surkova a liška. Skunsi také žijí v dutých protokolech, dřevěných chůdách a v suterénu pod budovami.