Jí lisa?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Nepochybně lišky jíst zajíci! V potravinovém řetězci patří zajíc k konzultacím prvního řádu, neboť jsou herbivores a lišky jsou konzultace o druhé objednávce. Sekundární podniky zahrnují všežravé nebo masožravá zvířata. Fox označuje Omnivore, takže zatímco zajíc je poháněn rostlinami, liška jí různé druhy potravin.

V potravinovém řetězci jsou zajíc a liška příkladem vztahu dravce. Produktový řetězec se skládá z trofických hladin, které zahrnují výrobce, primární spotřebitele, sekundární spotřebitele, terciární spotřebitele a rozkladné látky. Trofický řetězec potravin může prokázat vztah zvířat. Například zajíci, jako primární důsledky, jíst trávu, která se vyrábí. Lišky jako sekundární spotřebovává, loví pro zajíci a kojot, jako terciární důsledky, lov pro mládě lišku.

Také zobrazit všechny produkty, které mohou jíst zvíře. Kromě zajíců, lišek jíst bobule, ovoce, ptáky, hmyz, hlodavce a jiné malé savci.