Jaká je hmotnost slona v tunách?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Průměrná hmotnost afrického slona je asi 2,5-7 tun, zatímco asijský slon v průměru váží asi 2,5-5,5 tun. Vzhledem k velikosti těla, africký Savan slon je považován za největší z živých planet savců.

Kromě obrovské váhy se Africké slony dosahují od 3 do 4 m v kohoutku. Asijské sloni jsou méně a obvykle rostou od 2 do 3 m v kohoutku. Podle National Geographic, sloni podporují svou působivou váhu, spotřebovávají až 130 kg potravin denně. Ve své stravě vstupují do kořenů, ovoce a trávy.

Dva typy slonů se od sebe liší formou uší. Asijský slon má menší zaoblené uši a africké sloni mají impozantní uši, které jsou poněkud připomínány formou svého rodného kontinentu.