Jaká rychlost běžících králíků a zajících?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Maximální rychlost rájů králíka může být 28-32 km za hodinu. Zajíci, zase schopni vyvinout rychlost běhu 55-65 km za hodinu. Pro srovnání, obvyklý predátor králíků - šedá liška běží rychlostí až 67 km za hodinu.

Králíci a zajíci jsou úzce spjati. Zajíci jsou větší a rychlejší než králíci, a také preferují jeden životní styl. Mladý Hare se narodil s kožešinou a může se pohybovat ihned po narození. Zary mají tendenci žít na otevřených loukách a využít jejich rychlost uniknout z dravců.

Králíci se nacházejí na hranicích mezi lesy a loukami, snaží se vyhnout zasedání s predátory. Králíci se rodí slepí a bezmocní. Když utíkají od predátorů, provádějí pohyby klikatých.