Kolik ledních medvědů zbývá na zemi?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Podle odhadů World Wildlife Foundation (WWF) se počet ledních medvědů na světě pohybuje od 20 do 25 tisíc, nebo podle jiných údajů od 22 do 30 tisíc jednotlivců. Přibližně 60-80% těchto savců žije v Kanadě. Po celém světě je polární populace medvědí v ohrožené poloze. To znamená, že hrozba zániku tohoto druhu je dostatečně velká, pokud by okolnosti nemění pro lepší. Například populace ledních medvědů v Dánsku, Grónsku a Norsku jsou zranitelné. Stav a počet ledních medvědů na rozloze Ruska nejsou definovány, ale možná existují pozitivní směny. Ve Spojených státech amerických, lední medvědi odkazují na druhy, které jsou pod hrozbou zániku. To naznačuje skutečnou možnost neodvolatelného zmizení druhu ve volné přírodě. Počet ledních medvědů v Kanadě závisí na geografické lokalitě. Některé oblasti jsou stabilní, zatímco jiné jsou v úpadku.