Kolik domovských koček na zemi?

ODPOVĚDĚT:

ODPOVĚDĚT:

Podle globální sítě environmentální stezky existuje asi 600 milionů zástupců malých koček na světě. To zahrnuje domácí kočky, bezdomovci a divoké kočky. Pouze divoké druhy koček mají asi 100 milionů jedinců, proto na Zemi žijí asi 500 milionů domů a bezdomovců.

Celosvětové kočky jsou nejoblíbenější domácí zvířata. S výjimkou Antarktidy se nacházejí na všech kontinentech a většině planetových ostrovů. V závislosti na zdroji klasifikace je od 39 do 49 plemen domova kočka.

Před více než 10 000 lety na Středním východě, první domestikovaní kočky pomohly lidem bojovat proti škůdcům. Předky domácích koček začali žít vedle lidí, krmení nepřátele člověka, jako je například. Během čtyřicátých lét, kočky se staly plnými domácími mazlíčky, a felínový vrh byl vynalezen, zajistit plnohodnotný přechod k nové roli.